(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.comНовини
Коледен Подарък за акционерите, клиентите и служителите на Свободна Безмитна Зона – Бургас
[ 20-12-2022 ]
На 15.12.2022г. заработи първата Фотоволтаична Електрическа Централа на територията на Складово Логистичен Терминал Свободна Зона Бургас.
Успешно изградената и пусната в експлоатация ФЕЦ 1  е с обща мощност 200кВ и предназначена за собствено потребление, както за нуждите на дружеството, така и клиентите му. Изпълнена е върху покривна конструкция на закрит склад  - монтажът е осъществен на южния скат на сградата по фермите на  покрива, следвайки наклона, положени са надеждна австрийска конструкция, панели Beyondsun, Инвертори HUAWEI; използва се система за мониторинг в реално време чрез специализиран софтуер вкл. мобилно приложение.
Дружеството като инвеститор в коректно партньорство с изпълнителя на проекта в рамките на по-малко от година премина през всички етапи на изграждане и документооборот до окончателно присъединяване на централата към електроразпределителната система на ЕР Юг.

Етикети:


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, факс: 056/ 84 15 62
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 84 44 96 - отдел Маркетинг
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен