(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.comНовини
Разпределение на дивидент за акционерите на Свободна безмитна зона–Бургас АД
[ 22-08-2022 ]
Свободна безмитна зона - Бургас АД успява успешно да се справи с трудностите, причинени от финансовата и ковид кризи и за поредна година завършва на печалба. Това бе отчетено на провелото се на 30.06.2022г. редовно годишно отчетно-изборно Общо Събрание на Акционерите. На него присъстваха представители, притежаващи над 90% от капитала на дружеството. Акционерите одобриха годишния финансов отчет за 2021 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството. След това освободиха от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през предходната година и одобриха и назначиха предложения одитор за 2022 година.
Безспорно най-важният момент за акционерите бе гласуването за разпределение на печалбата от изминалата година. Взе се решение Дружеството да разпредели 100 % от печалбата си за 2021 година за дивидент. Всички акционери ще получат полагащите им се средства в законоустановения срок.
Свободна зона Бургас се утвърди през годините като най-големия логистичен терминал на територията на Бургаска област и като такъв с ежедневната си работа се стреми да защити имиджа си на стабилен и лоялен бизнес партньор.

Етикети:


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, факс: 056/ 84 15 62
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 84 44 96 - отдел Маркетинг
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен