(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.com

Предимства
dotsVertical

Предимства


Възможности за обработване на товари по въздух, суша (железопътни и шосейни) и вода;

Безмитно, освободено от ДДС съхранение на стоки от трети страни;

Смяна на собствеността на стоките 

Времеспестяващи митнически процедури и агентиране;

Производство при минимални такси;

Отлично географско положение;

Квалифициран персонал;

Надеждно електрозахранване и водоснабдяване.


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, факс: 056/ 84 15 62
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 84 44 96 - отдел Маркетинг
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен