(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.com

История
dotsVertical

История История
Акционерно Дружество “Свободна Безмитна Зона – Бургас” е създадено  през 1989г.  на основание Указ № 2242 , Постановление № 24 на МС от 31.05.1989г и Учредителен договор от 22.08.1989г.

На 29.05.1989г. водещи бургаски организации и фирми взимат решение за създаването на Акционерна фирма “Свободна безмитна зона Бургас”. Преименувано по-късно в Акционерно дружество “Свободна безмитна зона Бургас” съгласно разпоредбите на ТЗ е образувано на 22.08.1989г. с Учредителен договор по решение  на Учредително общо събрание от 22 август 1989г. на самоуправляващи се общини, фирми и други организации в съответствие с решения на колективните им органи за управление и на основание на Указ No 56, чл.33, ал.1., Указ 2242/1987г за свободните безмитни зони в България и ПМС 24/31.05.1989г. за създаване на “Свободна безмитна зона – Бургас”.

Нови граници и допълнителни терени са определяни впоследствие с ПМС No 64 /11.05.1991г. - 231 дка в район Сухо пристанище, 1 дка в района на Ж.П.Гара “Солници” - Бургас, 7 дка в района на Централна Ж.П. Гара - Бургас  и ПМС No 197/ 8 .10. 1992г. - терен от 150 дка в района на Летище –Бургас; след реституционни претенции и отпадането на 79 дка от териториите на Зоната, към момента дружеството използва и стопанисва общо 155 дка в район Сухо пристанище.

Учредителното общо събрание на акционерите приема Устав на дружеството, който е изменян и допълван през годините съобразно нуждите на дружеството при осъществяване на дейността си и в съответсвие с разпоредбите на Търговския закон на Общо събрание на акционерите.

Сред учредителите са "Булгарлизинг", "Балкантурист" – Бургас, “Зърнено-фуражен комбинат”- Бургас, Общински народен съвет – Бургас, ДФ "Полимет" - КЗ "В. Коларов" - Бургас, ДФ "Рибно стопанство" – Бургас, СО “Винпром" – Бургас, ОФ "Нептун" – Бургас, .ДФ "Инфоспорт" – София, ДФ "Деспред" – София, ДФ ЗММ - София /Приборостроителен завод - Бургас/, ДФ "Нефтохим", ДФ БМФ - Пристанище – Бургас, ДФ "Промет", ДФ "Металснаб" София, Българска народна банка – Бургас, ТПК "Металик" – Бургас, КФ "Черноморка"- Бургас и др.


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, факс: 056/ 84 15 62
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 84 44 96 - отдел Маркетинг
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен