(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.com

Структура
dotsVertical

Структура
Управление на  Свободна Безмитна Зона – Бургас АД

Свободна безмитна зона – Бургас АД се управлява от:

1. Общо събрание на акционерите
Към настоящия момент “Свободна Безмитна Зона – Бургас”АД има 39 акционери.
 
2. Съвет на директорите, избиран за 3-годишен период до 2007г., а от 2007г. се избира за 5 години.
През годините в Съвета на Директорите са участвали следните организации и дружества: Лукойл Нефтохим АД Бургас, Пристанище Бургас, Бургаска търговско-Промишлена Палата.
 
 
3. Изпълнителен директор, избиран от Съвета на директорите за срок от 5 години.

Изпълнителни директори на Свободна безмитна зона – Бургас АД от учредяването на Дружеството до днес са както следва:

- Христо Иванов Рахнев от основаването  1989г.  до 01.10.1991г.
- Ангелин Василев Попов от 02.10.1991г.  до 27.04.1992г.
- Василий Феодоров Скрипка   от 28.04.1992г.  до 31.07.1998г.
- Стефан Христов Корадов от 28.04.1992г.  до 31.07.1998г.
- Ангелин Василев Попов от 31.07.1998г.  до 05.11.2001г.
- Красимир Петров Грудов от 31.07.1998г.  до 19.07.2000г.
- Василий Феодоров Скрипка от 06.11.2001 до 30.06.2003г.
- Саркис Харутюн Караджиян от 06.11.2001г.  до 30.06.2003г.
- Василий Феодоров Скрипка от 01.07.2003г. до 28.08.2023г.
- Мартин Тинчев от 28.08.2023г. до 26.02.2024 г.
- Али Куш от 26.02.2024г. до сега

Брой персонал :   30

Финансова Информация
Фиксиран капитал : 500 000 BGN
Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, 056/ 84 44 96
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен