(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.com

Територии
dotsVertical

Територии


Обща площ 155 000 кв.м
Закрити складове
масивна конструкция
холандски тип
производствени площи
ЗП 19 000 кв.м.
модули 600,700,1000 кв.м, h 6/8м
модули 400кв.м, h 5м
2400 кв.м., 220/380V
Открити площи
площадки бетонови
площадки асфалтирани
площадки макадам
подкранов път 32/8 кран
ж.п коловози
ж.п рампа/разтоварище
специализирани паркинг
площи за автомобили           
130 000 кв.м.
  20 000 кв.м.
  17 500 кв.м.
  50 000 кв.м.
   3 500 кв-м асфалт
3 х 500м
80м/400м
общо 7000кв.м 
 
Административни сгради
офиси за клиенти
3бр. общо РЗП 500кв.м
10бр.х20кв.м
Автомобилна везна
Подемна техника 
до 80 тона
мотокари, телехендлер 
Инфраструктура
и комуникации
 
електричество, ВиК
противопожарни инсталации
телефон, интернет
Охранителни съоръжения  24/7, видеонаблюдение
Терени за инвестиции
плот 60 000 кв.м.
плот 20 000кв.м.
покривни площи

ЗП 20 000кв.м.*
ЗП 7 000кв.м.*
11 400 кв.м.**
*възможност за застрояване по одобрен ПУП
** проект за изграждане фотоволтаици

Офис площи се отдават под наем и в административната сграда на Зоната, намираща се в идеалния център на гр. Бургас в близост до Пристанищната и Митническата администрации.


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, 056/ 84 44 96
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен