(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.comНовини
През 2022 година реализирахме приходи от 2,5 млн. лева
[ 17-02-2023 ]

Изпълнителният директор на "СБЗ-Бургас" Василий Скрипка в интервю за БТА: През 2022 година реализирахме приходи от 2,5 млн. лева

Община Бургас да стане най-големият акционер в "Свободната безмитна зона Бургас" АД, реши Министерски съвет на последното си заседание, след като одобри безвъзмездното прехвърляне на притежаваните от държавата акции на общинската администрация. Предстои подписването на договор между финансовия министър и община Бургас за безвъзмездно предоставяне на над 19 на сто от държавния капитала на акционерното дружество. БТА припомня, че общината администрация в Бургас настоя за подобно прехвърляне на акции още преди шест години. С последното решение на МС администрацията в морския град ще повиши сегашното си миноритарно участие с почти 3,5 на сто, което ще ѝ отреди място на мажоритарен акционер. 

В интервю за БТА изпълнителният директор на "СБЗ-Бургас" АД Василий Скрипка обяви, че дружеството е отчело добри резултати по отношение на показател приходи от дейността. Повишение има в обработените товари, които са достигнали 200 000 тона.
"Поставили сме си задачи за постепенно разширяване на закритите площи и поддържане на откритите; поддържане на съоръженията на нашата територия – автокантар до 80 тона, железопътен коловоз; охранителни съоръжения, административни сгради и др. Приоритет на ръководството е обработката на товари да се извършва със съвременна товаро-разтоварна и друга съвременна техника", обяви Скрипка. 
Следва пълният текст на интервюто:

- Какво наложи прехвърлянето на държавните акции от капитала на акционерното дружество на Община Бургас? Разбираме, че това се е случило по искане на общинската администрация? 
- Свидетел съм на цялата история на държавното участие в дружеството ни. През първите 5 години от създаването на СБЗ-Бургас, тогавашното ръководство на Министерството на финансите финансира нашата първоначална инфраструктура, което впоследствие премина в акционерно участие на държавата. Вече 26 години държавата чрез Министерство на Финансите е нашият най-голям акционер. За тези години МФ е получило общо дивиденти в размер на около 100 000 лева и между 3 и 4000 безплатни акции. През последните години държавата принципно се освобождава от акции в дружества, в които не е мажоритарен собственик. Още преди 6 години се проведоха разговори както с Общината, така и с МФ, в тази насока, но тогава варианта беше за възмездно прехвърляне, което не се осъществи. След 6 години вече е дошъл моментът да се реализира прехвърлянето на акциите между две публични институции. СБЗ-Бургас АД е била създадена по инициатива на бургаския бизнес и е естествено Община Бургас да стане най-голям акционер в дружеството ни. Очакванията ни са да подпомага още по-активно за развитието му, така че да се разраства дейността му и да се създават още повече работни места.
 
- Какви финансови резултати може да отчете "Свободна безмитна зона Бургас" АД за изминалата 2022 година? Възможно ли е да ги сравним с тези за 2021 година?
- 2022 година е най-добрата година по отношение на показател приходи от дейността – близо 2,5 млн. лева. Независимо от нарастващата инфлация през цялата година, ще успеем да отчетем печалба от близо 500 000 лева, която ще се разпредели като дивидент, съобразно решение на Общото събрание на акционерите. Трудно се прави сравнение с годините назад 2020-2021 – годините на КОВИД-19, дори и през тези години сме били на печалба със собствени усилия, като не допуснахме съкращения на персонала и загуби от дейността, още повече като се има предвид, че СБЗ-Бургас АД е малко предприятие с над 25% пряко и косвено държавно участие и не може да ползва нито подпомагащи национални нито инвестиционни европейски програми.
 
- 2022 година премина в контекста на глобални проблеми с доставките в редица сектори – отрази ли се това на Вашата дейност? 
- Отразиха се в дейността на нашите клиенти, което косвено се отрази и на нас в спад или забавяне на оборотите за определени периоди, въпреки това през последните години винаги сме били на печалба. 
 
- Възможно ли е да посочите конкретни данни за обработените насипни товари, контейнери, моторни превозни средства и прочее през 2022 година? 
- Постигнахме значителен ръст на обработените товари за 2022 година – получените и експедирани товари бяха над 200 000 тона (насипни, пакетирани и др.), а обработените превози – над 12 000 (контейнерни и товарни камиони).
 
- Зоната се явява врата на ЕС към пазарите на Балканския полуостров, Черноморският басейн, Източна и Централна Европа – предвид военния конфликт в Украйна, а и поредицата пакети от санкции срещу Руската федерация, има ли промяна в коридорите, които се използват за доставка? 
- Нашата врата е отворена за всички фирми, които спазват законовите разпоредби и искат да ползват портфолиото ни от услуги. Всички клиенти, настоящи и бъдещи оператори работят в Зоната на база договорни отношения между страните ни, определящи съответната им дейност на територията на логистичния ни терминал. Спазват се и се изпълняват всички европейски митнически регламенти и икономически препоръки на ЕС. Няма съществена промяна в веригата за доставки на нашите партньори.
 
- Какви са прогнозите Ви за 2023 година? Имате ли приет бизнес план?
- Започнахме силно настоящата година. За първите месец и половина на 2023 година обработените товари са в по-голям обем и има значителен ръст на извършените от нас услуги спрямо същия период на предходната година. Затова и очакванията ни за тази година са още по-големи. Работим по дългосрочни договори, сезонни проекти, очакваме нови клиенти. В края на миналата година въведохме в експлоатация ФЕЦ1 -200кВп за собствени нужди, до месец предстои въвеждането в експлоатация на ФЕЦ2-300кВп. Предстои изграждането на допълнителни съоръжения, които да спомогнат съхранението на товари. СБЗ-Бургас по същество е акционерно дружество, което се ръководи с взимане на решения от ОСА, СД и Изпълнителен Директор, като форма на организация е доказала предимствата си през годините на съществуване, след 3 месеца ще станат 34 години от основаването ѝ. Поставили сме си задачи за постепенно разширяване на закритите площи и поддържане на откритите; поддържане на съоръженията на нашата територия – автокантар до 80 тона, железопътен коловоз; охранителни съоръжения, административни сгради и др. Приоритет на ръководството е обработката на товари да се извършва със съвременна товаро-разтоварна и друга техника, в съответствие с конкретните нужди на всеки клиент, стремежът ни е екологична и икономическа ефективност.

Източник: БТА
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/regional-news/oblast-burgas/408876-izpalnitelniyat-direktor-na-sbz-burgas-vasiliy-skripka-v-intervyu-za-bta-prez

Етикети:


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, 056/ 84 44 96
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен